ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กีฬาได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ทั้งในหลักสูตรการเรียนภาคบังคับ ความสนใจเฉพาะตัว ทักษะหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมา ทั้งหมดนี้ได้ช่วยสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นจนอาจมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและช่วยสร้างความนิยมในกีฬาประเภทนั้น