ไม่เพียงแต่กีฬาจะให้ความบันเทิงในสนามแล้ว แต่นอกสนามก่อนเริ่มการแข่งขันหรือพักครึ่ง กีฬาหลายประเภทก็เพิ่มกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานแก่ผู้ชมได้อีกด้วย นอกจากจะสร้างความผูกพันกับกีฬาแล้วความบันเทิงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้ชมได้ดีเช่นกัน